Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Yönetimi ve Takibi Nasıl Yapılır?

0

Ekonomiyle ilgilenenlerin bilmesi gereken kavramlardan bir tanesi de cari hesap kavramıdır. Cari hesap yönetimi nasıl yapılır, cari hesap takibi nasıl yapılır gibi konular özellikle iktisat ve işletme öğrencilerinin bilmeleri gereken kavramlardandır.

Cari Hesap Nedir?

Cari hesap, şirketlerin ve işletmelerin zorunlu bir şekilde kullanması gereken araçlardan bir tanesidir. Bunun sebebi şirketler ve işletmeler yasal olarak belli başlı kurumlara belli hesap dökümanları göstermesi ve bu dökümanlar üzerinden çeşitli vergiler ve raporlar vermek zorundadır.

Cari hesaplar, şirket veya işletmelerin tüm bağlantılarını ifade eden ve bu bağlantılar ile yapılan tüm finansal işlemleri ele alan bir finansal araçtır. Bir yandan cari hesaplar şirketler içerisinde tutulan bir nevi muhasebeyi ifade etmektedir. Örneğin bir şirkete veya işletmeye alınan mal ve hizmetin karşılığında ödenen tutarının sistemsel olarak kayıt edilmesi verilebilmektedir. Ya da bu durumun tam tersi olan mal veya hizmet satılması sonucunda oluşan finansal gelirin muhasebesel olarak sisteme işlenmesidir.

Cari hesap kavramının genel bir terimini yapacak olursak, cari hesaplar genel olarak alacak ve borçlu terimlerinin yasal olarak, raporlanması ve gerekli mercilere sunulması için hazır hale getirilmesini ifade etmektedir.

Cari Hesap Yönetimi Nedir?

Cari hesap, genel olarak şirketlerin, finansal aktiviteleri yasal bir şekilde raporlamak ve ilgili kurumlara iletmek amacıyla ulaştırdıkları finansal belgeler olarak tanımlanmaktadır. Ancak cari hesap yönetimi şirketler ve işletmeler açısından bölümlerine ayrılabilmektedir. Bu bölümler genel olarak cari hesapların önemine göre sıralanmaktadır.

Cari hesap yönetimi, genel anlamda şirket ve işletmelerin gider ve gelirleri hesap edebilmesi, ekonomik statünün belirlenebilmesi geleceğe yönelik yatırım ve tasarruf planlamalarının yapılabilmesi açısından cari hesap yönetiminin tüm şirketler ve işletmeler tarafından yapılması gerekmektedir.

Cari hesap yönetiminin boyutu ise şirket veya işletmelerin ekonomik büyüklüklerine göre farklılık göstermektedir. Cari hesaplar işletmelerde veya şirketlerde bulunan muhasebe alanında çalışan kişiler tarafından tutulmaktadır. Daha küçük işletmelerde ise mali müşavirler cari hesapların tutulmasında görev yapmaktadır.

Cari hesap yönetiminin, diğer bir önemi alınan veya satılan mal ve hizmetin fiyatının belirlenmesi veya fiyat hesabının yapılabilmesi için önemli rol oynamasıdır. Bir şirket veya işletme sürekli oalrak aldığı bir malın cari hesabını tutar ve gelecek zamlara veya ürün azalmalarına göre önlem alabilir. Aynı durum satılan ürünlerde de geçerli olmaktadır. Bir mal ve hizmetin ne akdar satıldığının ve ne fiyatlardan satıldığının hesabı yapılır ve gelecekti üretim için bu durum büyük önem arz eder.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari hesaplar teknik açıdan şirket veya işletmelerde bulunan muhasebeciler ve yöneticiler tarafından yapılmaktadır. Devlet kurumlarında ise denetçiler veya müfettişler tarafından cari hesap kontrolleri yapılmaktadır. Ancak burada değinmek istediğimiz konu cari hesaplar şirketlerin hareketlerini kontrol ettiğinden her şirket çalışanı istemeden de olsa cari hesapların takibini yapabilir.

Bunu dışında Cari hesap takibi için günümüze birçok program kullanılmaktadır. Bu programlar genel olarak Microsoft Excell, Logo Tiger, Zirve vb. Programlar kullanılmaktadır. Bu programları kullanan veya öğrenen kişiler, muhasebe alanında iş bulmaları kolaylaşacak ve cari hesap takibi yapabileceklerdir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.